Seuraavat asiat voivat vaikuttaa takuupäätökseen kielteisesti:

1. Asiakkaan itse suorittamat tuotteen purku, kasaus, asennukset ja muutokset tuotteeseen saattavat vaikuttaa takuupäätökseen.
2. Tuotteen sarjanumero, lokitiedot tai tunnistetiedot eivät ole luettavissa tai ovat hävinneet.
3. Tuotetta on käytetty käyttöohjeiden neuvojen vastaisesti tai epätarkoituksenmukaisesti*
4. Asiakas on käyttänyt jotakin muuta kolmannen osapuolen sovellusta kopterin ohjaamiseen kuin valmistajan omaa sovellusta.
5. Kopterin sisäinen lentolokilevy on vaurioitunut, jonka vuoksi lentolokitiedot eivät ole luettavissa ja lentolokitietoja ei ole saatavilla asiakkaan tunnuksilla DJI:n sovelluksesta.

• Käyttövirheeksi tai häiriötekijäksi katsotaan tuotteen epätarkoituksenmukainen käyttö, ohjekirjan ohjeiden noudattamatta jättäminen, asennusvirheet, lentäminen huonossa säässä (vesisade, lumisade, kova sumu, kova tuuli jne..), lentäminen lähellä sähkömagneettista säteilyä sisältävillä alueilla (voimalinjat, radio, tv ja puhelinmastot, juna-asemat, voimalaitokset jne..) tai lentäminen paljon langattomia verkkoja ja muita signaaleja sisältävällä alueella tai kaupunkialueella.

Täydet DJI:n takuuehdot ovat luettavissa DJI:n sivuilta alla olevan linkin kautta.

Käyttämällä DJI:n tuotteita hyväksyt takuuehdot.
https://www.dji.com/service/policy?site=brandsite&from=footer